Szkolenie - LuxPC nowa

Idź do spisu treści

Menu główne:Z dniem 1 maja 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących, określające m.in. sposób prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Druk, który stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia przeznaczony jest dla podmiotów, które zapoznają osobę prowadzącą u nich ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, z obowiązującymi zasadami prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej i wystawiania paragonu fiskalnego, a które to zasady zostaną zaakceptowane przez złożenie przez tę osobę podpisu we wskazanym oświadczeniu. Dotyczy to zarówno nowych pracowników, jak i osób, które pracują z kasą fiskalną od dłuższego czasu.


Obowiązek złożenia oświadczenia następuje jeszcze przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, a dla osób, które pracowały z kasą fiskalną przed wejściem w życie rozporządzenia - podpisanie oświadczenia musi nastąpić do dnia 31 maja 2019 r. Przepisy o kasach fiskalnych wprowadzają dodatkowy obowiązek związany z ich stosowaniem. Podatnik jest obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję, z informacją o jej zasadach obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania. Jako dowód zapoznania kasjer - sprzedawca przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, składa podatnikowi oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o jej zasadach. Musi to zrobić na dokumencie przygotowanym według wzoru załącznik nr 1 do Rozporządzenia.
Obowiązek dotyczy nie tylko nowych kas - ale również tych funkcjonujących do tej pory. Osoba, która rozpoczęła prowadzenie ewidencji przed dniem wejścia w życie nowych przepisów w sprawie kas rejestrujących, składa to oświadczenie obowiązkowo do dnia 31 maja 2019 r.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego