RODO - LuxPC nowa

Idź do spisu treści

Menu główne:

Outsourcing Inspektora Ochrony Danych (IOD)

Świadczymy usługi outsourcingu funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) w podmiotach publicznych oraz przedsiębiorstwach prywatnych. Funkcję IOD możemy sprawować zarówno w sytuacji kiedy jest to wymagane przez przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), jak w sytuacji kiedy przedsiębiorca prywatny postanowi z własnej woli przenieść na nas obowiązki związane z dostosowaniem swojej firmy do RODO.
Decydując się na powierzenie nam funkcji Inspektora Ochrony Danych zyskujesz spokój oraz pewność, że Twoje przedsiębiorstwo będzie odpowiednio przygotowane do obowiązków jakie nakłada na nie RODO. W ramach naszej pomocy zapewniamy udział we wszystkich przedsięwzięciach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz stałą aktualizację procedur Twojej Firmy, tak aby pozostawały one zgodne z RODO.

W ramach funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) zapewniamy m.in.:
 - szczegółowy audyt Twojej Firmy pod kątem pozyskiwania oraz przetwarzania danych osobowych, w tym audyt systemów informatycznych,

-raport po audycie w ramach którego wskazujemy wszystkie braki i sposoby ich wyeliminowania,

 - wprowadzenie procedur dotyczących przetwarzania danych osobowych zgodnych z RODO, a przy tym niekolidujących z codziennym funkcjonowaniem Twojej Firmy,

- stworzenie wewnętrznych polityk ochrony danych osobowych,

- prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych,

 - stałe doradztwo związane z przetwarzaniem danych osobowych i pomoc w ich ochronie,

- stanowienie punktu  łączącego dla organu nadzorczego oraz osób których dane dotyczą,

- przeprowadzanie oceny skutków przetwarzania danych osobowych dla ich ochrony,

 - spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osób których dane dotyczą,

 - nieograniczone doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych na rzecz Twojej Firmy,

- analizowanie dokumentacji w tym umów, kontraktów w zakresie prawidłowego przetwarzania danych osobowych,

 - szkolenia pracowników oraz prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

- Jako IOD-o działamy stale zapewniając stałą aktualizację procedur, szkolenia oraz nadzór nad pracownikami.
 
Zapraszamy do współpracy;
LuxPC Grzegorz Grenda
tel. 607599313
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego