Kasy Online - LuxPC nowa

Idź do spisu treści

Menu główne:

KASY FISKALNE ONLINE 

1 maja 2019 r. wejdzie w życie Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, która zobowiązuje przedsiębiorców do stosowania nowego rodzaj kas rejestrujących – tzw. kas online. Będą one przekazywały – w sposób automatyczny i bezpośredni – dane do Centralnego Repozytorium Kas, nadzorowanego przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Jakie dane będą przesyłane do Centralnego Repozytorium Kas?
Kasy online będą przesyłać dane z paragonów oraz dane o zdarzeniach zapisywanych w pamięciach kas rejestrujących, mających znaczenie dla pracy kas. Przesyłane będą:
-  informacja o fiskalizacji kasy
-  raporty dobowe
-  informacje o zmianach stawek podatku
-  informacje o zmianach adresu punktu sprzedaży i datach dokonania przeglądów technicznych i wiele innych.
Dane będą wpływały do Repozytorium praktycznie w czasie rzeczywistym. Co ważne, dane o klientach będą anonimowe. Elektroniczny zapis paragonów nie będzie zawierał informacji dotyczących konsumenta.

 
Jakie są cele wprowadzenia kas online?
Najważniejsze cele to:
 - uszczelnienie podatku VAT
 - zwiększenie liczby transakcji bezgotówkowych poprzez wprowadzenie obsługi przez kasy rejestrujące uniwersalnego protokołu komunikacyjnego kasa- terminal płatniczy.

Czym się różnią kasy online od tradycyjnych kas?
Różnice:
- W trakcie eksploatacji kasa online będzie przekazywać do CRK dane zapisywane w swoich pamięciach
- kasy online rejestrują kopie drukowanych dokumentów w wewnętrznej pamięci
- kasy online mają możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania
- każda kasa fiskalna online będzie musiała współdziałać z terminalem płatniczym
- kasy online  będą drukowały papierowe paragony, emitując jednocześnie dokument elektroniczny, który może być wysyłany na maila klienta, tzw. e-paragon.

Kiedy i jakie grupy podatników zostaną objęte obowiązkiem posiadania kas online?
Kasy online wejdą w życie:
od 01. 01. 2020 r. dla świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania, regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon i kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów, sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu do napędów silników spalinowych
od 01. 07. 2020 r. dla świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych
od 01. 01. 2021 r. dla świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych, kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu.


WIĘCEJ INFORMACJI - LUXPC - MICKIEWICZA 5A, 73-110 STARGARD - TEL. 91 834 51 28
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego